Reunió grup de treball de canvi de règim jurídic

Dimecres dia 2 de desembre va tenir lloc la reunió del Grup de Treball de Canvi de Règim Jurídic.

En aquest grup s'han d'establir els criteris generals que regiran els processos de canvi de règim jurídic de les treballadores i treballadors de l'Annex II que realitzen funcions que corresponen a personal funcionari. Els diferents punts que planteja l'administració són els següents:

 

 • Tot apunta que serà un procés similar al de la promoció interna, que respecti els principis de mèrit, igualtat i capacitat, per la qual cosa seria mitjançant un sistema similar al del concurs-oposició.
 • Seran processos voluntaris, i s'extingirà la relació laboral dins el Conveni de qui els superin.
 • S'haurà de complir amb tots els requisits d'accés requerits en els diferents cossos funcionarials, com pot ser el de la titulació.
 • Les places que ocupen aquells que aprovin el procés es reconverteixen de personal laboral a personal funcionari, això vol dir que no quedarien vacants per a processos de mobilitat, per exemple. Al contrari que en processos de promoció interna, aquells que aprovin el procés no es podran acollir a l'excedència per incompatibilitat ja que la plaça de personal laboral desapareix.
 • La idea és que el procés no es perpetuï en el temps si no que es doni oportunitat a el personal interessat perquè es pugui presentar, per exemple, en dues ocasions com a màxim, i després ja no hi hagi més processos d'aquest tipus.
 • S'hauran de respectar les condicions acordades en la negociació del Conveni pels que passin a ser personal funcionari, que són les següents:
  • Permanència a la localitat del lloc deL personal laboral d'origen.

  •  Manteniment de les retribucions.

  •  Valoració de l'experiència en el conveni.

PROPOSTAS PART SOCIAL PRESENT EN LA TAULA

 • Sent un model similar al del concurs-oposició, se sol·licita donar més pes a l'experiència en el lloc ocupat.
 • Tenir en compte que el personal laboral ja va superar, al seu moment, un procés selectiu, que s'ha de tenir en compte en la part d'oposició.
 • Que tenen suficientment acreditats els coneixements i capacitats que les seves tasques requereixen.
 • Que tienen suficientemente acreditados los conocimientos y capacidades que sus tareas requieren.
 • Es sol·licita establir un marc temporal per aquests processos, nombre de convocatòries que hi haurà, treballadors i treballadores que podran participar i de quins col·lectius.
 • Es sol·licita informació detallada de tots els llocs de l'Annex II indicant el cos a què opten cada un d'ells.
 • Cal tenir molta cura amb aquells treballadors i treballadores que ocupin especialitats del cos de personal funcionari corresponent ja no realitzi funcions encomanades a l'AGE, o que estigui a extingir. En aquests casos podria deixar-se, a aquestes persones, en una situació en què no tinguin cap possibilitat de mobilitat, amb el consegüent perjudici.
 • No s'entendria que no fossin convocades totes les places de l'Annex II ja que si els treballadors i treballadores segueixen realitzant les seves funcions vol dir que totes les places són necessàries.
 • També cal anar amb compte amb els llocs de l'Annex II que s'amortitzen no sigui que després ens trobem amb que no queda garantida la mobilitat d'aquests treballadors i treballadores mentre romanguin en el IV Conveni.
 • Convindria prioritzar les places de canvi de règim jurídic enfront de les OEP, encara que vagin de la mà.
 • Tant la promoció horitzontal com la creuada ordinària han de seguir existint, en els mateixos termes que fins ara.

PROPOSTAS DE LA FAC-USO

 • Des de la FAC-USO no entenem quin problema tenen, tant la part social present a la taula com l'Administració, a l'hora d'aplicar exclusivament el concurs, en lloc de el concurs-oposició, una cosa que agilitaria aquests processos, i altres similars. Però clar això suposaria que es deixaria d'ingressar en concepte de taxes, que d'altra banda pot ser el motiu de tanta obcecació en no aplicar una cosa que ve regulat en l'article 61.6 de l'TREBEP. A més, sent com és la part social molt afí a l'actual Govern no creiem que hi hagués problema a aprovar la Llei que ho permetés, però no sembla que estiguin per la feina.
 • Tampoc entenem que s'amortitzin les places de personal laboral un cop aprovats els processos, una cosa és que no es permeti acollir-se a l'excedència per incompatibilitat, alguna cosa d'altra banda que sembla lògic, i una altra molt diferent és que, amb el dèficit de personal que hi ha a l'AGE, tant en funcionaris com a personal laboral, es permeten el luxe d'amortitzar places.
 • Sobre la promoció creiem que s'hauria de donar la possibilitat a tot el personal laboral i no només al de l'Annex II de funcionaritzats, ja que, com bé han reconegut, se'ls pressuposa unes certes aptituds a tots ells ja que, al seu moment, ja van superar un procés selectiu.

En definitiva, des de la FAC-USO creiem que es podria donar solució a aquests processos de forma ràpida i efectiva, però no sembla haver voluntat de fer-ho, sembla que del que es tracta és de posposar les coses sine die fins que la gent es ens tira a sobre, per no fer la seva feina, i llavors signen el primer que els posen davant, com ja vam veure anteriorment.

Contacto

Estamos a tu disposición en la siguiente dirección:

 • Dirección: C/ Principe de Vergara, 13 7. 28001 Madrid

 • Email : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 • Tel. : 915 774 113
  Fax:  915 772 959

© 2020 FAC-USOC. Tots els drets reservats. Designed by Dioxinet.com